Teresa Costa-Gramunt ressenya «Gàngsters, ploma i vaudeville» a Núvol