Teresa Costa-Gramunt ressenya “Gàngsters, ploma i vaudeville” a Núvol